هیئت قاسم ابن الحسن علیهما السلام

پیوندها

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

سخنرانی این هقته:

1. بازار خدا را با امید دادن به هم گرم کنیم

2. در اموری دنیا خودمان را با افراد پایین دست مقایسه کنیم

3. در امور اخروی با افراد بالا دست خودمان را مقایسه کنم

4. در درگاه خدا نا امیدی معنا ندارد نا امیدی را شیطان به جون ما می اندازد

  • هیئت قاسم ابن الحسن علیهما السلام